başkan yardımcıları

Serdar GÜNBAY
Kamu İhale Kurumu
Başkan Yardımcısı

Serdar GÜNBAY

2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra 2002-2005 döneminde Erciyes Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalından Yüksek Lisans derecesi, 2011-2012 döneminde ise İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden (Said Business School) İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecesi (MBA) aldı. 2016’dan itibaren ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

2002 yılında özel sektörde başladığı profesyonel meslek yaşamına 2004 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (XVII. Bölge Müdürlüğü) bünyesine geçerek kamuda devam etmiş, 2005 yılında Kamu İhale Uzman Yardımcılığı giriş sınavını kazanarak Kamu İhale Kurumuna adım atmış, sonrasında bu Kurumda 2008-2013 döneminde Kamu İhale Uzmanlığı, 2013-2016 döneminde ise sırasıyla Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkan vekilliği, Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı ve III. İnceleme Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

İleri düzeyde İngilizce bilen Günbay, Nisan 2016’dan bu tarafa Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

 

Halil YILMAZ
Kamu İhale Kurumu
Başkan Yardımcısı

Halil YILMAZ

1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Sağlık Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, sırasıyla Müfettiş, Başmüfettiş ve 2004-2011 yılları arasında ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2012 yılı Aralık ayında Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Bu görevinin yanı sıra belli aralıklarla İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlığı ile Eğitim Dairesi Başkanlığına da vekâlet etti. 2016 yılı Mayıs ayından bu tarafa Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz evli olup, iki çocuk babasıdır.

 

Murat İLBARS
Kamu İhale Kurumu
Başkan Yardımcısı

Murat İLBARS

1995 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Emlak Bankası A.Ş’de müfettiş yardımcısı olarak başladığı kamu görevine Kamu İhale Kurumunda devam etmektedir.

Kamu İhale Kurumunda sırasıyla 2002-2014 yılları arasında farklı dairelerde Kamu İhale Uzmanı, 2014-2017 yılları arasında ise Daire Başkanı görevlerinde bulundu. Kamu ihale uzmanı iken geçici görevlendirmeyle, 2003-2005 yılları arasında Merkezi Finans ve İhale Biriminde sırasıyla ihale yöneticisi ve başkan yardımcısı olarak, 2008-2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı İPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezinde başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

2003 yılında Yeditepe Üniversitesinden İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecesi aldı. “Türkiye’nin Dış Borçları ve Doğrudan Yabancı Yatırım İhtiyacı” konusunda master tezi bulunmaktadır.

 

başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri