kurul üyeleri

Hamdi GÜLEÇ
Kamu İhale Kurulu Üyesi
Başkan

Hamdi GÜLEÇ

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştı. Kamu görevinden ayrıldığı 1997 yılından sonra serbest avukatlık yaptı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü. 2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığı'na geçti ve Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandığı tarihe kadar bu görevini sürdürdü. 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı.

Güleç, 18.04.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanı olarak atandı ve 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Şinasi CANDAN
Kamu İhale Kurulu Üyesi
II. Başkan

Şinasi CANDAN

1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, sırasıyla Hesap Uzmanı, Hitit Vergi Dairesi Başkanı, Baş Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Ankara Vergi Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Bakanlık Müşaviri görevlerinde bulundu. Ayrıca Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL A.Ş.) Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve tta Gayrımenkul A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

İngiltere’de “İngiliz Gelir İdaresinin Örgütlenmesi” konusunda etüt ve incelemelerde bulundu. Vergi konusunda değişik dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır. 18.04.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı’na atandı ve 27 Nisan 2016’da yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.


Osman DURU
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Osman DURU

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını 2001 yılında tamamladı.

1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Stajyer Kontrolör olarak başladı. 1997-2005 yılları arasında Stajyer Kontrolör ve Kontrolör olarak çalıştı. 2005 yılında TÜBİTAK’a İç Denetçi olarak atandı ve 2005-2011 yılları arasında İç Denetçi olarak çalıştı. 2011-2012 yıllarında Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde Enstitü Müdür Yardımcılığı(TÜBİTAK SAGE), 2014-2015 yıllarında Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde Merkez Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü(TÜBİTAK BİLGEM). 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren TÜBİTAK Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

18 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu İhale Kurumu Kurul Üyeliğine atandı ve 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı.

Erol ÖZ
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Erol ÖZ

1993 yılında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansa devam ettiği 1994-1995 döneminde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ezine M.Y.O.’nda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2001-2003 yılları arasında lisansüstü eğitim için A.B.D.’de bulundu ve University of Illinois (Urbana-Champaign) Ekonomi bölümünden Ekonomi Politikası dalında (MSPE) yüksek lisans derecesi aldı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Adalet Önlisans programından, 2019 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (lisans) mezun oldu.

1995-2006 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Stajyer Gelirler Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü ve Gelirler Başkontrolörü olarak çalıştı. Bu dönemde, 2005-2006 yıllarında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nda (MASAK) geçici görevli olarak bulundu. 2006-2010 döneminde Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı; 2010-2013 döneminde Lefkoşa Büyükelçiliği’nde Maliye Müşaviri; 16.08.2013-08.01.2014 tarihleri arasında Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı; 08.01.2014-27.04.2016 tarihleri arasında Gelir Politikaları Genel Müdürü olarak görev yaptı.

İngilizce bilen Öz, 26.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 27.04.2016 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Köksal SARINCA
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Köksal SARINCA

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık stajını yaptıktan sonra 1999 yılında Kırıkkale Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Ceza Hukuku Dalında yüksek lisans eğitimini “ölüm cezası” konulu yüksek lisans teziyle 2002 yılında tamamladı. 2003 yılında YÖK Yasasının 35. maddesi gereğince doktora eğitimini yapmak üzere kadrosuyla birlikte Ankara Üniversitesi’ne görevlendirildi. Askerlik hizmetinin ardından 2006 yılında Kamu İhale Kurumu’na Kamu İhale Uzmanı olarak atandı.

İngilizce bilen Sarınca, 18.04.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliği’ne atandı ve 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Ahmet İhsan ŞATIR

Ahmet İhsan ŞATIR 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında Marmara Üniversitesinde Yüksek Lisansını tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesinde Doktora derecesi aldı.

1997-2004 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yaptı. 2004-2016 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yaptı. En son Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı görevini yaptı.

18.04.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurumu Kurul Üyeliğine atandı. 27.04.2016 tarihinde yemin ederek göreve başladı.

Hasan KOCAGÖZ
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olup, 1983-1995 yılları arasında T.C. Turizm Bankası A.Ş. ve Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlıklarında Memur, Şef Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Şef, Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1995 yılında, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne tayin oldu. 2000 yılında Malzeme Dairesi Başkanlığı İç Tedarik Şube Müdürü, 2002 yılında Malzeme Dairesi Başkan Yardımcısı oldu. 2003-2012 yılları arasında Malzeme Dairesi Başkanlığı ve Merkez İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Yurt içinde ve yurt dışında yapım, mal ve hizmet alımı olmak üzere yaklaşık 1200 ihalenin ve bu ihalelere ait sözleşmelerinin sonuçlandırılması sürecini yönetti. Yap-İşlet-Devret projeleri ihalelerinde komisyon üyeliği yaptı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu mevzuat düzenleme çalıştaylarına katıldı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarına yönelik olarak 1500 ihale personelinin eğitim organizasyonlarını yönetti ve bu organizasyonlarda eğitici olarak görev yaptı.

Almanya’da Havaalanı Hizmet Araçları Fabrika Üretim denetimi, İtalya’da Radar Sistemleri Teknolojik İnceleme ve Üretim denetimi. İsveç’te Uçak Park Ettirme Sistemleri Üretim denetimi, Amerika Birleşik Devletleri’nde Hava Seyrüsefer Sistemleri Teknolojik İnceleme ve Fabrika İmalat denetimi, Güney Kore’de Pist Aydınlatma Sistemleri Fabrika İmalat denetimi çalışmaları yaptı. Kaza-Kırım ve Kurtarma Araçları hakkında; Fransa, Avusturya, Almanya, Belçika ve Hollanda’da Avrupa Havalimanları ile Üreticiler nezdinde araştırma ve incelemelerde bulundu. 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı. 27 Nisan 2016 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür.

Kocagöz, 18.04.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile ikinci kez aynı göreve atanmıştır.

Mehmet ATASEVER
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Mehmet ATASEVER

Mehmet Atasever, 1992 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama bilim dalında yüksek lisans yaptı. Halen aynı Enstitüde Muhasebe- Finans alanında doktora yapmaktadır.

1994-1998 Yılları arasında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde döner sermaye ve satın alma gibi birimlerde çalıştı. 1999-2002 yıllarında Türkiye Vakıflar Bankası'nda mali analist olarak görev yaptı. 2003-2004 yılarına Atatürk Üniversitesi İspir Meslek Yüksek Okulu’nda muhasebe-finans bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2005 Yılında Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na atandı. 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Atasever, 2016 yılında Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine atandı. Türkiye’de 2003 yılından itibaren uygulamaya konan “Sağlıkta Dönüşüm Programında” birçok önemli projede görev yaptı.

Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı hususunda bilimsel çalışmaları olan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda görev yapan Atasever’in; Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi, Türkiye İlaç Sektörü Analizi ve Türkiye’de ağız-diş hizmetleri isimleri ile yayınlanmış kitapları vardır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi belgesi olan Atasever, 26 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı. 27 Nisan 2016’da yapılan yemin törenini ardından göreve başladı.

Oğuzhan YILDIZ
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

1997 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini, 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında ve 2014 yılında THK Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisanslarını tamamladı. Bir müddet kendi kurmuş olduğu inşaat firmasında çalıştıktan sonra İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde, Proje ve Kontrol Mühendisi, Yapım Uygulama Müdürü ve 2012 yılından itibaren Yatırım Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptı.

İçme suyu temini ve atık su altyapı sistemlerinin tasarımında çok sayıda çalışması olan Oğuzhan Yıldız, 26.04.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı.

 

başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri