Başkan Yardımcıları

Serdar GÜNBAY
Kamu İhale Kurumu
Başkan Yardımcısı

Serdar GÜNBAY

2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra 2002-2005 döneminde Erciyes Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalından Yüksek Lisans derecesi, 2011-2012 döneminde ise İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden (Said Business School) İşletme Yönetimi Yüksek Lisans derecesi (MBA) aldı. 

2002 yılında özel sektörde başladığı profesyonel meslek yaşamına 2004 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (XVII. Bölge Müdürlüğü) bünyesine geçerek kamuda devam etmiş, 2005 yılında Kamu İhale Uzman Yardımcılığı giriş sınavını kazanarak Kamu İhale Kurumuna adım atmış, sonrasında bu Kurumda 2008-2013 döneminde Kamu İhale Uzmanlığı, 2013-2016 döneminde ise sırasıyla Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkan vekilliği, Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı ve III. İnceleme Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

İleri düzeyde İngilizce bilen Günbay, Nisan 2016’dan bu tarafa Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Adnan GÜRAN
Kamu İhale Kurumu
Başkan Yardımcısı

Adnan GÜRAN

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Kamu görevine 1999 yılında Maliye Bakanlığı’nda Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak başladı. 2002 yılında Gelirler Kontrolörlüğüne, 2009 yılına Gelirler Başkontrolörlüğüne atandı. 2009-2011 yıllarında Gelirler Kontrolörleri Ankara Grup Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2011 yılında Vergi Başmüfettişliğine atandı ve aynı yıl Vergi Denetim Kurulu Ankara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı olarak görevlendirildi. Aynı dönemde Vergi Denetim Kurulu Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.

2012 yılında Yeminli Mali Müşavirlik, 2014 yılında Bağımsız Denetçilik ruhsatını aldı.

2013 yılında Kamu İhale Kurumu’na Daire Başkanı olarak atandı. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

11.05.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Adnan GÜRAN, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Serdar HALICI
Kamu İhale Kurumu
Başkan Yardımcısı

Serdar HALICI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. 2010 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde 2013 yılında Müfettişliğe atandı.

2014 yılından bu yana Kamu İhale Kurumu’nda görev yapmaktadır. Kurumda 2017 yılına kadar Kamu İhale Uzmanlığı, 2017-2020 yılları arasında ise sırasıyla Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ve Düzenleme Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

02.07.2020 tarihinde Kurum Başkan Yardımcılığına atandı.

İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca bilen Halıcı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Abdulsamet KORKMAZ
Kamu İhale Kurumu
Başkan Yardımcısı

Abdulsamet KORKMAZ

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

Yüksek lisansını, Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun yıllar danışman olarak görev yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarında 2011-2022 yılları arasında; müdür, daire başkanı, bakan danışmanı ve bakanlık müşaviri görevlerini yürüttü.

Aralık 2022’de Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı.

İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.